top of page

Pensum Fagplan

Generelt

-Lyd og videoproduksjonens faser mekanismer og funksjon.

-Produksjonens tverrfaglige prosesser.

-Terminologier og nødvendig teori.

-Opptak i studio, og på" location".

-Redigering og klargjøring (miks)

-Strategisk design av funksjonalitet

-Postproduksjon, konvertering og publisering.

-Mediert musikk (film-musikk mm) komposisjon og arr

-Romakustikk, matrialtetthet, frekvens, lytting

-Mikrofon teknikk, mikrofon valg

-Bransjekunnskap, World wide web og sosiale medier

Fagplan (Lyd)

 

Du får anledning til å sette ditt personlige utrykk, med egne produksjoner.

Med veiledning av anerkjente lærere som er aktive i relevante produksjoner får du kunnskap som er dagsaktuell og viktig å kunne innen bransjen.

 

Modul 1:    

Før-evaluering, lydstudioet, tilkoblinger/signalgang, miksebordet,                    DAW, LogicPro X, Opptak, Redigering, Postproduksjon, Miks, Publisering. 

Modul 2:     

Videreføring av forrige modul, Midi-programmering, Lydarkiv på nett,                Lyddesign, Vignett, Reklame og Teater-lyd. Internett distribusjon og                Sosiale  medier.

Modul 3:       

Akustisk Lyd Innspilling, Rom-akustikk, Mikrofoner, Lyddesign, Effekter, Softsynther og Plugins, Ned-miks av musikk, Fra idè til ferdig produkt.

Modul 4:  

 Publisering markedsføring og salg på internett. Itunes, Spotify og sosiale medier. Åndsverkloven/rett, Mastering av musikk, Lyd til bilde, TV og Videoproduksjon. Teams, Zoom, YouTube og Videokonferanser. Live/PA

lyd for Musikk, Teater og annet.  

 

        

Fagplan (Video)

Med veiledning av anerkjente lærere som er aktive i relevante produksjoner

får du kunnskap som er dagsaktuell og viktig å kunne innen bransjen.

 

Modul 1:    

Kartlegging av deltakers behov, Kamera-teknikk, Lys-forståelse, Tilkoblinger,        Postproduksjon (Lightroom, I-Movie, OBS, Zoom, Teams, You-tube)    

Modul 2:     

Videreføring av forrige modul, Lyd til bilde, Billedkomposisjon, Dramaturgi,        Fra idè til ferdig produkt.

Modul 3:       

Film, TV, Videokonferanser og interaktiv sanntid produksjon med lyd.

Modul 4:    

Publisering Markedsføring på Internett og Sosiale medier. 

Åndsverkloven Lyd til bilde, TV og Videoproduksjon, Formater, tilkoblinger,

Lyd og bilde til konferanser.  

Videregående (Lyd)

Videregående kurs er fordypninger av emner i grunnkurset. Vi tilpasser kursplanen etter elevens behov.

I modul 2, 3, og 4 går vi mer i dybden i noen av emnene fra grunnkurset.

Ta kontakt for mer informasjon og et opplegg som passer for deg.

 

Modul 2

Programmering i Logic Studio, arrangering, lyddesign, lyd til bilde, sampling, effekter, softsynther, plugins.

 

Modul 3

Analoge og digitale miksebord, lytting, romakustikk, mikrofonvalg og -plassering, EQ, kompresjon, redigering, nedmiks, live lyd (PA).

 

Modul 4

Musikkprodusent: Fra idé til ferdig produkt. Her gjennomfører du en profesjonell musikkproduksjon som vi distribuerer digitalt der du ønsker det (iTunes, Amazon,Spotify etc.) Du sitter igjen med et ferdig salgbart produkt. Du lærer å ivareta dine rettigheter mht. registrering hos Gramo, Gramart og Tono.

 

Vi understreker at det er en stor fordel å ha tilgang til eget utstyr, og at kursene krever en stor andel egeninnsats.

 

bottom of page