top of page

Lyd og Videoundervisning 

Dagens situasjon 22112020

Med stadig digital utvikling og nye brukergrupper/områder er det behov for  kunnskap.

Vi ser også at en del arbeidstakere og søkere ofte blir hengende etter i den digitale hverdag.

Spesielt hvis man har vært ute av arbeid i en periode. Dette behovet kan vi dekke.

Det er estimert av CISCO at over 80% av internettrafikk vil være video i løpet av 2021.

Vi har derfor utvidet vårt kurstilbud for å dekke behov og krav fra markedet og oppgradert

fagkompetanse innen foto og video produksjon (se instruktører). 

 

Som en konsekvens av C-19 har vi funnet frem til en ny teknisk løsning for å kunne arbeide

og undervise uten  å være avhengig av fysisk tilstedeværelse.

Vi har testet ut ny teknologi og praktiske løsninger for samarbeid på produksjoner over nett i sanntid.

Vårt fokus: Profesjonell  medieoppløsning og stabilt og brukervennlig grensesnitt

«Produsent og artisten vil med denne teknologi jobbe på tradisjonell måte med sanntid-kommunikasjon,

uten å være på samme fysisk adresse».

 

Metode

Våre praktiske tilnærming har også vist seg å være spesielt egnet personer som av div årsaker har problemer med vanlig skolegang og/el tradisjonelle undervisningsinstitusjoner. Denne modellen har gitt oss flere gode tilbakemeldinger og noen gode suksesshistorier. Undervisningen lar deltakeren omsette kunnskapen til praksis. 

Mål   

Ved endt studietid vil du være rustet til å delta i profesjonelle lydproduksjoner fra dag én, og du vil ha en allsidig portefølje å vise frem til arbeidsgivere. Hovedmål er å gjøre kursdeltaker relevant i faget og da aktuell på markedet. oppgaver.

Målgruppe   

 Journalister, Lydteknikere, Musikere, Fotografer, Multimedia-teknikere, Bloggere, Komponister, koreografer, Forfattere, Kultur/ungdomsarbeidere. Arbeid innen: Film- og tv-produksjon, Dataspill, Podcast, Teater, Radio, forelesning, veiledning, tekniske oppgaver, verksted, Film- og produksjonsselskaper, Medieselskaper, Reklamebyråer, Informasjons- og Markedsavdelinger i både privat og offentlig sektor, Reklame, Lyddesign, Dubbing film, lydbøker mm.

 

Krav            

Grunnleggende datakunnskaper og noe erfaring (se målgruppe).

Materiell      

Vi har studioutstyr av høy kvalitet til rådighet, men det er en fordel hvis elevene også har                  arbeidsstasjon hjemme (Mac).  

Kurslokaler  

Kursene foregår i Studsound sine lokaler på Bøler Gård i Oslo og flere lokasjoner, som kirker og Nasjonalteateret mm

 

Varighet

Kurset varer fra 1 til 6 måneder avhengig av antall moduler.   

Varighet pr modul er 1 måned, (3 forelesninger i uken).

Modulene har stigende vanskelighetsgrad skreddersydde emne spekter.  

Deltager må være forberedt på en del hjemmearbeid.

Obligatorisk aktivitet Arbeidskrav: 

80% oppmøte på forelesninger online eller studio.

Anbefalt tidsbruk  er 120 timer pr modul.

 

Eksamen,

Består av en video eller musikkproduksjon, hvor deltaker er produsent. Denne blir publisert og evaluert av oss. Kursdeltaker vil motta kursbevis.   

 

 

Påmelding til kurs skjer pr. brev, e-post, eller på vår hjemmeside: www.studsound.com

bottom of page