top of page
Generell informasjon

 

Med stadig utvikling i vår digitale hverdag, vil nye brukergrupper/områder trenge kompetanse til relaterte verktøy og grensesnitt.

Det er estimert av CISCO at over 80% av internettrafikk vil være video i løpet av 2021.

Vi har derfor utvidet vårt kurstilbud for å dekke behov og krav fra markedet.

Som en naturlig videreføring kurset «Moderne Lyd» (oppstart 2008) kan vi nå også tilby topp fagkompetanse innen foto og video produksjon. 

Som en konsekvens av C-19 har behov og arbeidsvaner forandret seg: 

Derfor har vi over tid testet ut ny teknologi og praktiske løsninger for samproduksjoner mellom 2 lydstudioer i sanntid. Kriterier er profesjonell standard på lyd, kvalitet og oppløsning samt stabilt og brukervennlig grensesnitt 

 

​Med økende behov for kompetanse innen moderne lydteknikk, IT og

Videoproduksjon ser vi at mange i bransjen blir hengende etter i den digitale verden.

Hvis man er nyutdannet eller har vært ute av bransjen en periode, er etterutdanning og oppdatering av kunnskap stadig nødvendig.

Målsetningen er å gi studenten relevant kunnskap slik at man er godt

skikket for arbeid  med lyd og bilde samt beherske digitale verktøy. 

 

Med 25 års erfaring innen Lyd, IDT og Video/TV-produksjoner, tilbyr

vi oppgraderte yrkesrettede intensivkurs med dagens teknologi og bruksområder. 

Instruktørene har lang og bred erfaring og er aktive innen media, kultur og undervisning.

 

Bruker vil etter endt kurs ha  bransjekunnskap om markedet slik det fungerer  i dag. 

Man vil lettere knytte kontakter med relevante kunder og partnere.

Undervisningsmetoden vår baserer seg på reelle arbeidssituasjoner,

basert på bla elevens egne ideer og behov . Undervisningen har en praktisk

tilnærming, med det mål for øye at kursdeltaker skal omsette kunnskapen

til praksis allerede på kurset. Vi kan vise til gode resultater med denne modellen.

 

​Uansett hvilket nivå du er på, har vi et kurs som passer for deg.

4 Moduler - fra nybegynner til viderekommen

 

Grunnkurs tilsvarer 50 timer forelesning/workshop, fordelt over 4 -6 uker.

Videregående kurs tilsvarer 150 timer fordelt på 3 moduler over 12-18 uker.

Dette varierer noe etter elevens behov. Vi ønsker derfor en kartlegging​​ av behov.

Kursavgift: 

1 til 3 deltagere   Kr 26000,. pr modul                                                        

4 til 6 deltagere   Kr 21000,-   pr modul                                                                                        

Inkl. kursmatriell, eksamensgebyr og semesteravgift. 

                                                      

Eksamen er en praktisk produksjon, utført av kursdeltaker . 

Videregående eksamen er interaktiv "live" bilde og lydproduksjon i sanntid .                                                                                                             

Oppgaven blir evaluert på slutten av kurset, hvor kursdeltaker vil motta kursbevis.  

 

Målgruppe 

Musikere, lydteknikkere, multimedia-teknikere, radio, fotografer, Vbloggere og

TV teknikere, journalister,  reklame/ markedsføring/prosjektering, komponister,

koreografer, forfattere, kultur/ungdomsarbeidere med fler. 

 

Kurslokaler 

Kursene foregår i Studsound sine lokaler på Bøler Gård i Oslo og på lokasjoner.

Forkunnskaper 

Grunnleggende datakunnskaper og noe erfaring). 

Kursmateriell 

Vi har studioutstyr av høy kvalitet til rådighet, men det er en fordel hvis elevene

også har en arbeidsstasjon hjemme (Mac).                                                                                                                                                       

Påmelding til kurs skjer pr. brev, e-post, eller på vår hjemmeside: www.studsound.com

KlasseromFront.jpg
bottom of page