OM KURSET 

Med økende behov for kompetanse innen moderne lydteknikk, IT og

videoproduksjon i dagens samfunn, ser vi at mange i bransjen blir

hengende etter i den digitale verden.

Hvis man er nyutdannet eller har vært ute av bransjen en periode,

er etterutdanning og oppdatering av kunnskap helt nødvendig.

Målsetningen er å gi eleven relevant kunnskap slik at han/hun er godt

skikket for selvstendig lydarbeid. 

Med 25 års erfaring innen Lyd, IDT og Video/TV-produksjoner, tilbyr

vi oppgraderte yrkesrettede intensivkurs med dagens teknologi og bruksområder. 

Undervisningsmetoden vår baserer seg på reelle arbeidssituasjoner,

de gjerne elevens egne ideer og behov . Undervisningen har en praktisk

tilnærming, med det mål for øye at kursdeltaker skal omsette kunnskapen

til praksis allerede på kurset. Vi kan vise til gode resultater med denne modellen.

 

Instruktørene har lang og bred erfaring og er aktive innen media, kultur og underholdningsbransjen. Dette bidrar til å styrke kursets relevanse for

dagens marked. 

Bruker vil etter endt kurs ha  bransjekunnskap om markedet slik det fungerer  

i dag. Man vil lettere knytte kontakter med relevante kunder og partnere.

Uansett hvilket nivå du er på, har vi et kurs som passer for deg.

Les mer om våre kursmoduler på menyen over.

 

4 Moduler - fra nybegynner til viderekommen

Vi har en minimumsgrense på 2 deltagere pr kurs. 

 

Grunnkurs tilsvarer 40 timer fordelt på 10 dager over 3 uker.

Videregående kurs tilsvarer 120 timer fordelt på 3 moduler over 9 uker.

Dette varierer noe etter elevens behov. Vi ønsker derfor en forhåndsevaluering.

 

Total varighet alle moduler; 4 individuelle måneder, som kan distribueres over tid. 

 

Kursavgift: 

2 til 4 deltagere   Kr 26000,. pr modul                                                        

5 til 7 deltagere   Kr 21000,-   pr modul                                                                                        

8 til 10 deltagere Kr. 18000.-  pr modul

Inkl. kursmatriell, eksamensgebyr og semesteravgift. 

                                                      

Eksamen er en praktisk produksjon, utført av kursdeltaker  publiseres på I-tunes,

Spotify, Wimp og Youtube.                                                                                                                    

 

 Oppgaven blir evaluert på slutten av kurset, hvor kursdeltaker vil motta kursbevis.  

 

Eksamen i modul 3 og 4, vil også bestå av en videoproduksjon.

 

Målgruppe 

Musikere, lydteknikkere, multimedia-teknikere, radio, fotografer, Vbloggere og

TV teknikere, journalister,  reklame/ markedsføring/prosjektering, komponister, koreografer, forfattere, kultur/ungdomsarbeidere med fler. 

 

Kurslokaler 

Kursene foregår i Studsound sine lokaler på Bøler Gård i Oslo og på lokasjoner.

 

Forkunnskaper 

Grunnleggende datakunnskaper og noe erfaring (se målgruppe). 

Kursmateriell 

 

Vi har studioutstyr av høy kvalitet til rådighet, men det er en fordel hvis elevene

også har en arbeidsstasjon hjemme (Mac).                                                                                                                                                       

Påmelding til kurs skjer pr. brev, e-post, eller på vår hjemmeside: www.studsound.com