Musikk og Media studio

Vårt studio er lokalisert i Oslo

Innspilling , redigering, miks og mastering 

Hos oss blir du godt ivaretatt i alle ledd

Medie Kurs

Vi vil i fra 2020 innlemme film og TV produksjon i vår fagplan i Kurset "Moderne Medie-produksjon".

Grunnet virus er oppstart utsatt til Høst 2020.

Video og Billedproduksjon

Vi kan nå tillby topp kompetanse innen

fotografering og videoproduksjon

© 2023 by NYZ Productions. Proudly created with Wix.com

Stud SoundProduction

Kontakt Pål H Lereim

Org. Nr:  982.507.634

Bed Nr:  991.225.110                                                             

www.studsound.com

Tlf: 95074811